Open menu

Van Nature

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 95

WGA Aanvulling

Basis Garantie

Een basis dekking die uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot uw pensioenleeftijd. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin u werkt, bedraagt de uitkering het arbeidsongeschiktheidspercentage vermenigvuldigd met 70% van uw laatstverdiende gemaximeerde sv-loon minus de uitkering welke u op grond van de  WGA ontvangt.

Extra Garantie

Een extra dekking die uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De Extra Garantie vult aan tot 70% van uw laatstverdiende loon (maximaal sv-loon), ongeacht de mate waarin u nog werkt. Uw werkgever kan kiezen voor een uitkeringsduur van 5 jaar vanaf de ingang van de WGA.

Unieke voordelen:

  • Unieke combinatie van verzekeringen die geen andere verzekeraar biedt;
  • Omdat bij de uitkering rekening wordt gehouden met het al dan niet benutten van de verdiencapaciteit is er sprake van een impliciete dekking van het arbeidsmarktrisico ten gevolge van arbeidsongeschiktheid;
  • Lage premie;
  • Premiegarantie gedurende de looptijd van 3 jaar;
  • Werkgevers die al een regeling elders hebben gesloten voor het WGA-hiaat, kunnen via de CAO-mantel alleen het arbeidsmarktrisico (Extra Garantie) verzekeren, tegen premiekorting.
  • Uitlooprisico is volledig afgedekt (ook de toename van arbeidsongeschiktheid)
  • Het inlooprisico is mee te verzekeren door een extra koopsom, die afhankelijk is van de opgave van de ziektegevallen met vermelding van de betreffende personen, geboortedata en gegevens over het ziektebeeld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 49 95 of stuur ze een e-mail.